Ljetno računanje vremena

Ljetno računanje vremena

     Na ljetno računanje vremena prelazimo u sljedeću nedjelju, 27. ožujka 2022., kada se kazaljke na satu pomiču sat unaprijed – s 2 na 3 sata. To isto znači da više u Hrvatskoj nećemo morati paliti dnevna svjetla na vozilima. U BiH ostaje obveza paljenja dnevnih svjetala na automobilu kroz cijelu godinu.