Natječaji za brzu cestu Mostar – Široki Brijeg – granica RH

Uz gradnju koridora Vc, JP Autoceste Federacije BiH realizira ili priprema realizaciju još čak osam projekata. Riječ je o gradnji dionica autocesta i brzih cesta izvan koridora Vc.

Iz JP Autoceste Federacije BiH ističu kako je od iznimne važnosti početi i izgradnju brzih cesta i infrastrukturnih objekata nižeg ranga kako bi se njihovom realizacijom i rekonstrukcijom povećao i ubrzao protok roba, ljudi i kapitala unutar BiH.

”U suradnji s Vladom Federacije BiH to će biti prioritet tijekom ove godine. U ovoj godini počinjemo graditi pet kilometara brze ceste Lašva – Nević Polje. Također je jedan od prioriteta intenziviranje izgradnje tunela Hranjen, dugog pet kilometara”, kazao je direktor JP Autoceste FBiH Elmedin Voloder, prenosi Večernji list.

Najavio je angažman i na gradnji brzih cesta Kladuša – Cazin – Bihać, autoceste Tuzla – Orašje, brze ceste od Mostara, preko Širokog Brijega do granice s Hrvatskom te brze ceste Lašva – Travnik – Jajce. Kada je riječ o planiranim projektima izvan koridora Vc, na dionici brze ceste Prača – Goražde (I. faza) LOT 1 u tijeku je probijanje i primarna podgrada tunela Hranjen u izgradnji.

Također, Vlada FBiH je u proračunu za 2022. godinu u te svrhe planirala sredstva i iznosu od 35 milijuna KM. U izgradnji je i brza cesta Lašva – Nević Polje (LOT 5) – petlja Poslovna zona Vitez – petlja Nević Polje. Riječ je o odluci Vlade FBiH o usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima”, a rok izgradnje je 20 mjeseci.

Iz vlastitih sredstava JP Autoceste Federacije BiH financira se sarajevska obilaznica (LOT 3 B) od Mostarskoga raskrižja do Vlakova. Ova iznimno važna dionica brze ceste je u izgradnji. Pripreme se vrše i za početak gradnje autoceste Tuzla – Orašje, dionice Maoča – Tuzla. Trenutačno je u tijeku dopuna idejnog projekta i izrada glavnog projekta. Natječaj je objavljen, a rok za izradu idejnog i glavnog projekta je 15 mjeseci. U tijeku je i natječaj za nabavu glavnog projekta za brzu cestu Lašva – Travnik – Jajce, dionicu Nević Polje – Turbe. Kada je riječ o tom infrastrukturnom projektu, završen je idejni projekt sa studijskom dokumentacijom.

Za brzu cestu koja će spojiti središte Hercegovine s Hrvatskom u tijeku je natječaj za izradu idejnog rješenja. Riječ je o cesti Mostar sjever – Široki Brijeg – granica RH, dionici Mostar sjever – Polog – poddionici Mostar sjever – Vikovići, za koju je do sada izrađeno idejno rješenje sa studijskom dokumentacijom. Inače, ova cesta prolazi kroz područje gradova Mostar i Široki Brijeg te općine Grude i vodi do granice s Republikom Hrvatskom u blizini graničnog prijelaza Gorica.

Ukupna dužina brze ceste prema idejnom rješenju je 60,93 km, navodi se na stranici JP Autoceste FBiH. Kroz područje Hercegovačko-neretvanske županije brza cesta prolazi od Mostara (sjevera) do Pologa, a od Pologa do granice prolazi prostorom Županije Zapadnohercegovačke.

Idejnim rješenjem brza cesta podijeljena je na dvije dionice: Mostar sjever – Polog i Polog – granica RH. Dionica Polog – granica RH podijeljena je na dvije poddionice, Polog – Polugrina dužine 15,9 km i Polugrina – granica RH u dužini od 24,6 km.

Na poddionici Polog – Polugrina planira se izgraditi ukupno četrnaest objekata (dva mosta, dva nadvožnjaka, devet podvožnjaka i jedan hidrološki propust). Na ovoj dionici planirana je i izgradnja jednog odmorišta i dvaju čvorišta – Uzarići i Polugrina.

Na poddionici Polugrina – granica RH zbog konfiguracije terena i križanja trase brze ceste s postojećim prometnicama bit će izgrađeno ukupno 25 objekata (jedan most, devet vijadukata, tri nadvožnjaka, osam podvožnjaka i četiri prolaza).

Brza cesta Bihać – Cazin – Kladuša – RH, dionica Bihać – Cazin, poddionica Kamenica – Bisovac, također čeka završetak natječaja za izradu idejnog projekta i dijela glavnog projekta kako bi se krenulo dalje s realizacijom. Uz navedeno, urađeno je idejno rješenje i objavljen natječaj za izradu idejnog i glavnog projekta Jadransko-jonske autoceste – dijela Počitelj – Stolac.

Vrisak.info