Ponedjeljak , 15 srpnja 2024

8 imotskih aforista u zborniku UHAH-a

Udruga hrvatskih aforista i humorista (UHAH) objavila je svoj četvrti godišnji zbornik Četvrta doza, najopsežniji do sada, u kojemu je zastupljeno ukupno 90 autora s aforizmima, prvi put u ovom zborniku nekoliko njih i s epigramima i humoreskama. Budući da je pripreman i tiskan za vrijeme pandemije, kada je bilo aktualno prvo, drugo i treće docjepljivanje protiv koronavirusa, ovaj zbornik je naslovljen Četvrta doza koji bi svojom duhovitošću i humorom trebao razvedriti i poboljšati naše mentalno zdravlje u ova teška vremena. Karikaturu na koricama je nacrtao Nikola Listeš, a svaki je autor dobio jednu do dvije stranice da pokaže svoje aforističko umijeće, po izboru Jandre Drmića. Predgovor zborniku napisao je Mladen Vuković, novi predsjednik udruge UHAH, koja na svojim mrežnim stranicama objavljuje i digitalni humoristički časopis Uh!Aha koji već broji 30. broj.

Zapaženu ulogu među hrvatskim aforistima imaju i autori podrijetlom iz Imotskoga pa je u ovom zborniku zastupljeno čak njih osmero: Zoran Bašić, Josip Margeta, Drago Maršić, Darko Mrkonjić, Mara Ožić Bebek, Miro Radalj, Mladen Vuković i Zdravko Žarković.