Aktivisti u Zmijavcima čistili arheološko nalazište

Skupina mladih aktivista iz Zmijavaca koju predvodi Ivana Šabić organizirala je hvalevrijednu akciju čišćenja arheološkog nalazišta u zmijavačikim Brižinama.

Arheološko nalazište Brižine-Balinjača nalazi se sjeverozapadno od zaseoka Milasi u Zmijavcima. Riječ je o višeslojnom nalazištu koji ima 3 faze razvoja. Prvu fazu predstavlja prapovijesni tumul(gomila) promjera oko 20 m. Drugu fazu predstavlja srednjovjekovno  groblje sa stećcima koje se razvija tijekom 14. i 15. st. na i oko spomenutog tumula. Do danas je sačuvan najmanje 31 stećak, uglavnom sanduci i ploče te tri sljemenjaka. Stećci su grublje obrade i svi osim dva neukrašeni. Na jednom sanduku je ukras u obliku grčkog križa, a na drugom par koji se drži za ruke. Uz i uokolo stećaka u ranom novom vijeku formira se nekropola sa učelcima. Većina učećaka su nepravilni, rustično obrađeni komadi kamena. (izvor: Wikipedija)