Anketni upitnik o rješavanju stambenog pitanja putem programa društveno poticane stanogradnje POS

Sukladno članku 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, Grad Imotski provodi Anketu o zainteresiranosti građana za rješavanje stambenih pitanja putem Programa POS-a te Vas pozivamo da dostavite Anketno očitovanje, a putem pripadajućeg obrasca u privitku.

Molimo da tražene podatke dostavite najkasnije do 15. studenog 2022. godine, na adresu: Ante Starčevića 23, 21260 Imotski ili putem elektronske pošte na bozana.divic@imotski.hr

Za dodatne informacije i pojašnjenja možete se obratiti se na kontakt telefon 021/670-072.

Anketni upitnik o rješavanju stambenog pitanja putem programa društveno poticane stanogradnje POS