Do 17. studenoga traje rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš državne ceste Zagvozd – Imotski: Hoćemo li dobiti prvi tunel uz Imotsko polje?

17. listopada počela je jednomjesečna javna rasprava o pripremnoj Studiji za gradnju brze ceste od Zagvozda (Gornji Čaglji) do Imotskoga (tj. Topića i graničnog prijelaza u Vinjanima Donjim), dužine 15,3 km koja se projektira u 3 faze i 3 varijante (prijelaza preko rijeke Vrljike, samo prva predviđa tunel od 1,1 km između Perića briga i Vrljike u Kamenmostu). Uvid u cjelovitu Studiju moguć je u prostorima općina Zagvozd, Lovreć, Lokvičići, Podbablje i Grada Imotskoga.

I na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja objavljena je „Studija o utjecaju na okoliš državne ceste Zagvozd-Imotski“, koja se u PDF dokumentu (38 stranica) može preuzeti na poveznici:

https://mingor.gov.hr/UserDocsImages//UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Puo//16_10_2023_Sazetak_DC_Zagvozd_Imotski.pdf

Ukupno bi trebalo izgraditi i rekonstruirati oko 22 km ceste koja bi prolazila izvan naselja, imala bi 2 nadvožnjaka, 4 podvožnjaka, vijadukt, tunel, most i 2 rotora, njome bi se vozilo od 70 do 80 km/h uz uspon do 7 % na brdskim dionicama.

Na 8 mjesta buduće ceste bi trebalo obaviti arheološka istraživanja povijesnih gomila kako bi se zaštitila kulturno-povijesna baština.

Sve primjedbe primaju se do 17. studenoga 2023.