Utorak , 27 veljače 2024

Dobar urod maslina

Mada će se masline brati tek za mjesec ili više dana, odnosno u studenom i prosincu, može se reći da će ovogodišnji urod za razliku od gotovo svih poljodjelskih kultura biti dobar, odnosno odličan. Na području Imotskog pretpostavlja se da ima oko 30 tisuća stabala maslina. Posebno se sade masline u zadnjih desetak godina. Ranije je najviše bilo maslina u Rastovcu i Marčinu docu ispod Crvenog jezera, a sada u Donjim Vinjanima, Drumu i Kamenmostu. Nekoliko imotskih maslinara kao pok. Jure Perić dobili su i visoka priznanja za svoje maslinovo ulje.

     Jedno stablo masline daje od 10-40 kilograma maslina, odnosno od 3-8 litara ulja. Cijena maslinovog ulja bit će kao i prošle godine od 18-20 eura.

     Sve imotske masline prerađuju se u makarskim ili omiškim uljarama.

Zanimljivo je spomenuti da je najstarija maslina na hrvatskom području u Kaštelima stara oko 1300 godina. Još uvijek daje plodove. U Hrvatskoj ima oko 4 milijuna maslina a najjače maslinarske države su Španjolska i Italija.

    Maslina je i sveto drvo. U Bibliji se spominje odmah iza smokve. Kada se čovjek rađa, onda se, ako je kršćanin, i krsti. Svećenik ga maže posvećenim maslinovim uljem. Kada odlazi s ovoga svijeta, prima posljednje pomazanja, opet preko posvećenog maslinova ulja.