Domoljubni stihovi: IMOTSKA BOJNA

Imoćani junačke su krvi. Majka zove: ,Ajde sine, oklijevati nemoj! Budi prvi

na braniku Domovine!“

Svi smo na zov ustali se tada, Kolona duga: Brat do brata — Hrvat do Hrvata! A sveti tjeraju i stari, i djeca golobrada.

Brane Domovinu sa krunicom oko vrata.

Oružja sila! Zalud čelika i oblaci dima,

Jauk; brade crne, mržnja, mrko lice.

Ništa pomoći neće; u grudima

Ako im je srce kukavice.

Zalud municija i kolona vojna,

Hrvatsku srcem i molitvama brani

Imotska bojna!

Ante Zdilar, umirovljeni učitelj