Fotografije ratnog puta 3. imotske bojne

U povodu 30. obljetnice Treće imotske bojne, na Šetalištu Stjepana Radića u Imotskom, pred hotelom Imota, danas su postavljeni panoi s fotografijama te slavne postrojbe imotskog branitelja. Ulična izložba bit će postavljena do 3. lipnja.