Grabovčeva knjiga “Proložac u doba turske vladavine”

Viktor Vito Grabovac gotovo svake godine objavi po jednu knjigu iz povijesti svoga Prološca i Imotske krajine. Tako je i ovog puta: pred čitateljima je knjiga Proložac u doba turske vladavine koja na 345 stranica donosi pregled događanja u Prološcu, a time i u Imotskoj krajini i šire, u doba vladavine Osmanlija našim krajem tijekom gotovo dva i pol stoljeća (15./18. stoljeća). U knjizi se u dvadeset poglavlja objavljuju i podatci iz turskih deftera, poreznih isprava s popisima dužnika (tada još bez prezimena), koji unose više svjetla u to mračno razdoblje naše povijesti, i na osnovi kojih se može zaključiti da je Imotska krajina pod Turke pala dvadesetak godina ranije nego se obično navodi, već početkom 1470-ih.

Proložac se prvi put u povijesti spominje 1444. godine, i u tursko doba je bio vojna utvrda sa džamijom, imao je status kasabe (pazarnog i zanatskog središta) s mahalama Postranje, Dračan, Crnogorci i Lokvičići.

Knjigu je objavio imotski ogranak Matice hrvatske, koji ove godine obilježava 50 godina svog osnutka i 30 godina obnove rada.

Evo što nam je o svoj petnaestoj knjizi kazao autor Viktor Vito Grabovac: