Grad Imotski mora platiti 1.1 milijun kuna sa zateznim kamatama za oduzeta zemljišta, iz Grada poručuju “Presuda će imati značajan utjecaj”

Radi pravovremene i točne informiranosti građana, želim Vas izvijestiti kako je Grad Imotski zaprimio presudu Županijskog suda u Splitu kojom je, nakon prvobitno donesene presude u koristi Grada i provedenog postupka revizije pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, prihvaćena prvostupanjska presuda Općinskog suda u Imotskom za isplatu 1.186.349,36 kuna sa zakonskom zateznom kamatom od 2016. godine do isplate, uvećano za sudske troškove, na ime naknade štete za oduzete katastarske čestice na području K.O. Imotski – Glavina, u svrhu izgradnje stanova za ratne vojne invalide i obitelji sudionika Domovinskog rata. Predmetna presuda je rezultat dugogodišnjeg sudskog spora pokrenutog od strane građana, a želimo istaknuti da prilikom početka izgradnje stanova tužitelji nisu bili uknjiženi kao suvlasnici katastarskih čestica zemljišta.

Podsjećamo kako je Grad Imotski zajedničkim snagama i uz financijsku potporu Ministarstva branitelja nakon više od 25 godina, upravo na predmetnim zemljišnim česticama koje su predmet Presude, uspio krajem 2020.-te godine dovršiti infrastrukturni projekt i osigurati 24 stana za stambeno zbrinjavanje naših branitelja i obitelji sudionika Domovinskog rata. U realizaciju gradnje stanova za branitelje, Grad Imotski je do sada investirao preko dva milijuna kuna, a isplatom proračunskih sredstava po zaprimljenoj presudi povećat će se izdaci Grada.

Grad Imotski je u proteklom periodu ulagao velike napore u rješavanje dugogodišnjih sporova koji su rezultirali stvaranjem obveza Grada od preko 50 milijuna kuna, te su se uspješnim reguliranjem i povratom dugova, stvorile pretpostavke za apliciranje na EU natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava za realizaciju i provedbu projekata.

Iako će zaprimljena presuda imati značajan utjecaj na nastavak realiziranja Proračuna Grada, Grad će usprkos svemu ustrajati u realizaciji započetih projekata.