Ponedjeljak , 15 srpnja 2024

Grad Imotski poziva na zakup javno prometnih površina

Na temelju Odluke o zakupu javno prometnih površina („Službeni glasnik Grada Imotskog“ broj 7/20, 8/23) i Odluke gradonačelnika Grada Imotskog KLASA: 610-01/24-01/02 URBROJ: 2181-3-02/01-24-1 od 25. lipnja 2024. godine, pročelnica po ovlaštenju Jedinstvenog upravnog odjela Grada Imotskog, dana 5. srpnja 2024. godine objavljuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu lokacije – javno-prometne površine na području Grada Imotskog.

JAVNI_POZIV_kolovoz_2024._zakup-PPPreuzmi

obrazac-ZJP-v1Preuzmi

Raspored_JPP_AS_SSRPreuzmi