Ponedjeljak , 15 srpnja 2024

Grbavčevi zapisi o doprinosu franjevaca hrvatskoj književnoj duhovnosti

U izdanju Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu ovih je dana iz tiska izišla nova knjiga fra Joze Grbavca pod naslovom Sjaj baštine književno-teološki ogledi. Knjiga  sadrži ukupno 504 stranice, a tiskao ju je Grafički zavod Hrvatske u Zagrebu.

Predgovor knjizi napisao je prof. dr. sc. Slobodan Prosperov Novak koji ističe:

Sjaj baštine fra Joze Grbavca, da upotrijebim jedan – temi ove knjige posve primjeren termin, pravi je thesaurus. Ova knjiga je kovčežić jednog znanstve­nog i istraživačkog puta, ona je po svojoj energiji neobična i rijetka knjiga, ona je uz to dugoočekivana knjiga, djelo koje je nedostajalo kad se željelo osvijetliti cjelinu hrvatske književnosti.

U fra Jozinu rukopisu sakupilo se ono najvrijednije što je on u svom više­desetljetnom radu stvorio. U svoju opsežnu knjigu, između ostaloga, uvrstio je svoju seminalnu studiju o prosvjetiteljskoj djelatnosti franjevačkih književ­nika u Franjevačkoj provinciji Presvetoga Otkupitelja, dakle u prostoru koji obuhvaća književno vrlo aktivni ali od historiografije zanemareni kulturni prostor između Zrmanje i Neretve, između Jadrana i Dinare u ključnom raz­doblju kada se kovao temelj hrvatskog književnog i jezičnog moderniteta ti­jekom 18. stoljeća.

Knjiga koju držite u rukama svojevrsna je sinteza o franjevačkom udjelu u tom odsudnom vremenu, to je knjige koja značajno mijenja dosadašnju sliku i ideju o doprinosu franjevaca hrvatskoj književnoj duhovnosti; to je knjiga koja ispisuje jedno od najzanemarenijih poglavlja hrvatske književne cjeline. Nad tim razdobljem i njegovim akterima podigao je fra Jozo u svojoj knjizi zastor i bolje nego ikada itko prije njega osvijetlio taj povijesni prostor i nje­govu duhovnost.