Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Imotskog za 2021. godinu (za Mjeru 1.)

Grad Imotski na svojim je službenim stranicama objavio javni poziv za dodjelu potpore iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju.

“Na temelju članka 45. Statuta Grada Imotskog („Službeni glasnik Grada Imotskog“ 2/09, 1/13, 4/13, 5/16 – pročišćeni tekst, 2/17 – ispravak, 3/18),  članka 17. Poslovnika o radu gradonačelnika („Službeni glasnik Grada Imotskog” 11/19), Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Imotskog 2021.-2024. („Službeni glasnik Grada Imotskog“, br. 15/20) i Pravilnika o postupku dodjele potpore iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Imotskog za 2021. godinu-Mjera 1. („Službeni glasnik Grada Imotskog“,  br. 2/21)  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Imotskog dana 09. ožujka 2021. godine objavljuje:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Imotskog za 2021. godinu 

Prijavni obrazac – Zahtjev

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti   ”