Kip Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Slivnu

Nasuprot južnog ulaza u groblje Presvetog Trojstva u Slivnu nedavno je postavljen kip Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. Začetnik projekta gradnje kipa i njegova postavljanja na višemetarsko postolje je mjesni župnik fra Željko Tolić.
Crkva Bezgrešno začeće tumači kao dogmu da je Bog BDM u naručju majke Ane sačuvao od svake mrlje istočnoga grijeha od trenutka svog začeća. Katolici blagdan Bezgrešnog začeća obilježavaju  8. 12. u spomen na dan kada ga je Papa Siks IV. 1476. godine utemeljio te u spomen na svečanu dogmu i poslanicu “Ineffabilis Deus” od 8. prosinca 1854. godine kada ga papa Pio IX. proglasio.

Na stupu visine 5 metara postavljen je kip Gospe Bezgrešne, visine 2 m. Pozlaćeni kip okrenut je prema zapadu tako
da svojim pogledom i majčinskom zaštitom obuhvaća crkvu, groblje i mrtvačnicu. Postolje i sami stup su kao svoj zavjet i dar izradili slivanjski građevinski poduzetnici, braća Ivo i Hrvoje Zeljko, a kip Gospe Bezgrešne, s krunom od dvanaest zvijezda, donirao je (3.000 $ američkih) Ivica Barić iz New Yorka, kao uspomenu na svoje pokojne roditelje (Milicu i Mirka), koji počivaju na slivanjskom groblju.

Tekst i foto: Augustin Katić