Knjiga o fra Anti Cikojeviću

Nakon pretiska spjeva Cetinska ruža fra Ante Cikojevića (Naklada Bošković, Split, 2021.), nedavno je tiskana još jedna knjiga o tom svećeniku, provincijalu i književniku iz Studenaca.

Deseti svezak biblioteke Umnici Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja iz Splita (kojoj je objavljena i monografija o fra Silvestru Kutleši) bavi se likom i djelom fra Ante Cikojevića (Studenci, 18. 2. 1871. – Makarska, 20. 10. 1956.). Knjigu je napisao prof. dr. sc. Stipan Trogrlić, recenzenti su doc. dr. sc. Daniel Patafta i doc. dr. sc. Emanuel Petrov. Urednik knjige i edicije je doc. dr. dr. sc. Ivan Macut. Knjiga na 475 stranica, uz predgovor Mate Marasa, Sažetak, Tumač manje poznatih i nepoznatih pojmova te Bilješku o autoru, donosi pet poglavlja:

  1. Životni put fra Ante Cikojevića
  2. Iz objavljenih radova
  3. Važnija Cikojevićeva bibliografija
  4. Izabrana pomoćna literatura
  5. Izbor iz djela fra Ante CIkojevića

Iz recenzije doc. dr. sc. Emanuela Petrova:

Autor donosi sveobuhvatni, suvremeni, pastoralni i povijesni prikaz života i djela istaknutog člana Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja. Budući da je riječ o čovjeku, koji je u tri mandata nakon Prvog svjetskog rata vršio službu provincijala spomenute provincije, te je njegova riječ nerijetko bila mjerodavna kako u crkvenim, tako i u društvenim, političkim i kulturnim pitanjima, ovo djelo osim prikaza osobe donosi i vrlo bitan profil svećenika, franjevca i poglavara, koji je, kako u ono vrijeme, tako i danas, pozvan i poslan biti svjetionikom, osobito u turobnim vremenima. Na pastirskom pronicljivom razumijevanju sveopće stvarnosti, kako Božje, tako i svjetske, počiva sigurnost zajednice i povjerenog mu puka, u zgodno i nezgodno vrijeme. Uvijek uz narod i za narod.

Iz recenzije doc. dr. sc. Daniela Patafte:

Autor precizno, jasno i kvalitetno obrađuje, analizira i sintetizira mnoge probleme većeg ili manjeg intenziteta s kojima se fra Ante Cikojević susretao kao provincijal u tri razdoblja ove službe. Dan je i vrlo dobar prikaz osobnosti i karakternih osobina fra Ante Cikojevića. Autor pokazuje njegovu snažnu intelektualnu i duhovnu dimenziju obilježenu razboritošću, ali ne stvara idealizirani lik nego ukazuje i na određene pogreške i karakterne osobine koje su mu ponekad bile određeni hendikep u vršenju službi u Provinciji. Međutim, iz svega se može iščitati tipičan primjer inteligentnog franjevca, zdravog duhovnog života, mudrog i predanog upravitelja i edukatora, principijelne osobnosti i jakog karaktera, ali u isto vrijeme pobožne i osjetljive duše, s određenom dozom emotivnosti koja izvire iz njegove privrženosti franjevačkoj karizmi.

,