Knjiga o Koptskoj pravoslavnoj Crkvi

Nakladnička kuća Kršćanska sadašnjost iz Zagreba objavila je knjigu Koptska pravoslavna Crkva – Povijest – doktrina – ekumenizam u kojoj autori fra Ivan Macut i dr. sc. Dinko Aračić na 220 stranica pošu o povijesti te Crkve iz Egipta čiji vjernici žive i u Hrvatskoj. Tako je 14. studenoga 2021. u grkokatoličkoj crkvi Preobraženja Gospodnjega u Jastrebarskom prvi put služena liturgija po koptskom obredu.

O Koptskoj pravoslavnoj Crkvi, na svjetskoj razini, postoje istraživanja koja obrađuju brojna gledišta nastanka i rada ove Crkve.

Iako je riječ o jednoj od najstarijih kršćanskih zajednica, Koptska Crkva malo je poznata našoj javnosti i u ovom trenutku ne postoji zaokružena studija o Koptima napisana na hrvatskom jeziku.

Ovim djelom autori Ivan Macut i Dinko Aračić nastoje popuniti tu prazninu te pred našu vjersku i kulturnu javnost iznijeti povijest, doktrinu, liturgiju i sakralnu umjetnost Koptske pravoslavne Crkve, te ekumenski dijalog između Kopta i katolika.