Knjiga o rodu Mustapića

U nakladi imotskog ogranka Matice hrvatske objavljena je knjiga Mustapići i potekla prezimena (Bulovići, Cvitkovići, Ćorušići, Domići, Joguni i Šamije u župama Imotske krajine). To je osma knjiga umirovljenog diplomiranog inženjera Milana Lažete (rođen 16. veljače 1942. u Ričicama), s temama rodoslovlja uglavnom ričičkih plemena, od kojih je ona o povijesti Lažeta doživjela i drugo dopunjeno izdanje, a u pripremi za tisak su mu još dva naslova (Pripuzi i Bartulovići te Moji genetski predci).

Na 360 stranica velikog formata autor je obradio povijest Mustapića u Dolića Dragi i župi Lokvičići, odakle mu je rodom majka Mara. Mustapići su dobili ime po pretku Mustafi i kao katalici u doba turske vladavine živjeli su u župama Grabovac, Medov Dolac i Opanci, kasnije se selili i u druga mjesta dobivajući i druge dodatke prezimenima ili ih mijenjali u nova. Tako se u Grabovcu spominju Cvitković i Dundić, u Lovreću i Opancima rodovi Bulović, Ćorušić, Domić i Šamija, a u Dolića Dragi Mustapić Jogun, pa je Lažeta obradio sve te župe i spomene tih prezimena u matičnim knjigama u protekla tri stoljeća, a spominje i Mustapiće u Dugopolju. Prvi Mustapić iz Grabovca koji se spominje u povijesnim spisima, kao svjedok u jednom crkvenom sporu, je starac Ilija 1702. godine, rođen 1635. godine.

Autor je sastavio i obiteljska stabla većine rodova Mustapića, u iskonskoj grabovačkoj lozi pretpostavlja da je najstariji predak Marko, rođen 1490. godine, kada osobe još nisu imale stalna prezimena, a prvi ustanovljeni s katoličkim prezimenom Mustapić je Jure u Grabovcu, a Bože, Anton, Stipan, Marko i Jakov u župi Lovreć-Opanci. Od tada su se Mustapići raselili diljem Hrvatske i svijeta, u nekim obiteljskim stablima iz Imotske krajine i Dugopolja su upisani i oni najmlađi, rođeni 1980-ih godina prošlog stoljeća. Ukupno je obrađeno oko 3200 osoba u osam do devet naraštaja u proteklih više od 300 godina pa su svi potomci Mustapića ovom monografijom dobili vrijednu obiteljsku krštenicu i domovnicu. Uz brojne tablice u knjizi, u koloru su tiskani i preslici karata i rukopisa, obiteljske fotografije i snimci naselja, a pojedini zaseoci snimljeni su dronom Ante Bošnjaka.

Pohvale Milanu Lažeti za vrijedan trud koji će mnogima pomoći upoznati svoje korijene i potaknuti ih na daljnja istraživanja mustapićkih radova i ostalih naših prezimena.