Utorak , 28 studenoga 2023

Korištenje reciklažnog dvorišta u Poljicima

Svi korisnici prikupljanja komunalnog otpada iz kategorije kućanstvo, mogu oporabljive sastojke otpada predati u reciklažno dvorište Poljica, Škobaljuša 1.

Količine pojedinih kategorija otpada koje fizička osoba (evidentirana u evidenciji korisnika usluge osobno ili kao član kućanstva), može predati u reciklažno dvorište, definirane su Pravilnikom o radu reciklažnog dvorišta.

Pravilnik se nalazi na stranicama društva.

Korisnici usluge, iz kategorije korisnika koji nije kućanstvo, ne mogu odlagati otpad u reciklažno dvorište.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je radnim danom od 7-14 h, subotom od 8-11 sati.

Uvjet za predaju otpada u reciklažno dvorište je uredno izmirivanje obveza prema Čistoći Imotske krajine d.o.o – poručuju iz komunalne tvrtke Čistoća Imotske krajine.