Mario Tolić vlasnik prve fotonaponske elektrane u Imotskoj krajini

U toku su radovi na instalaciji prve fotonaponske elektrane u Imotskoj krajini sufinancirane preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Snaga elektrane je 5kw, što znači da može strujom opskrbljivati četveročlano kućanstvo i projektirana je za vlastite potrebe kućanstva. Procjena investicije je 80 000 kn a fond sufinancira 80% u iznosu od 64 000 kn. Elektrana će biti spojena na HEP-ovu mrežu te će biti ugrađeno i dvosmjerno brojilo koje će mjeriti proizvodnju energije koja će biti predavana u mrežu kao i potrošnju iz same mreže.

“Nadamo se da će i kroz buduće natječaje biti realizirano sve više ovakvih elektrana u Imotskoj krajini kako bi sve više koristili obnovljive izvore energije i sačuvali naš okoliš,” izjavio nam je vlasnik Mario Tolić-staklar iz Prološca vlasnik prve fotonaponske elektrane u Imotskom. Nadamo se da će njegovim primjerom poći još neka naša kućanstva jer cilj je imati što više obnovljivih izvora energije.