Moći svetog Ante iz Padove u Vinjanima

U ponedjeljak 23. listopada 2023., župnik župe sv. Roka iz Vinjana fra Josip Sušić zajedno sa župnikom Podbablja fra Nedjeljkom Čarapićem otišao je u Padovu, gdje je u dogovoru s upravom franjevaca konventualaca, koji upravljaju svetištem i bazilikom sv. Ante u Padovi preuzeo relikviju (moći) sv. Ante Padovanskog.

Riječ je o važnoj relikviji, tj. moćima prvog stupnja. Naime, dijelovi tijela svetaca ubrajaju se u tu kategoriju, dok moći mogu biti i dijelovi odjeće ili predmeta vezanog uz sveca, no one spadaju u drugu kategoriju.

Relikvije služe ne kako bi one same bile u centru pozornosti vjernika, već da ih potaknu na usrdnu molitvu svecima za zagovor kod Boga. Uz relikviju su dobili certifikat koji potvrđuje autentičnost relikvije sv. Ante.

“Ovo je velika milost za našu župu pa neka nam sv. Ante izmoli čvrstu vjeru i pouzdanje u našega Gospodina Isusa Krista. Izradu relikvijara smo povjerili akademskom kiparu Tomislavu Kršnjaviju a relikvijar ćemo blagosloviti i postaviti u crkvi sv. Ante uoči početka pobožnosti 13. utoraka u ožujku 2024. godine”, piše na službenoj stranici župe Vinjani.