“Moderna hrvatska književnost u francuskom izdavaštvu” Stjepana Lapende

Umirovljeni profesor francuskog jezika dr. sc. Stjepan Lapenda objavio je u izdanju splitskog ogranka Matice hrvatske dvojezičnu knjigu „Moderna hrvatska književnost u francuskom izdavaštvu” u kojoj je popisao knjige hrvatskih pisaca koje su objavljene u Francuskoj.

Riječ je o romanima Ive Andrića (19 naslova), Velibora Čovića (11), Lana Derkač (1), Slavenke Drakulić (6), Tomislav Dretar (na francuskom Thomas Dretart, 7), Mira Gavrana (8), Radovana Ivšića (koji je pisao i na francuskom, 20), Miljenka Jergovića (6), Jure Kaštelana (2), Dražena Katunarića (5), Miroslava Krleže (10), Predraga Matvejevića (11), Vedrane Rudan (1) i Dubravke Ugrešić (9).

Zanimljivo je da na francuskom jeziku ima više prepjeva nekih pjesama Tina Ujevića i drugih naših pjesnika, ali nisu tiskane njihove cjelovite zbirke. Zato su uglavnom tiskane knjige proze i publicistike jer ih je lakše prevesti – kaže profesor Stjepan Lapenda: