Ponedjeljak , 15 srpnja 2024

Mudre izreke o vinu

  1. Quasi vita hominibus vinum, si hibas illud moderate.

   Vino je život čovjeka ako ga pije umjereno.

                                                           Biblija, Sirah 31,27

2. In vino noli provocare ,multos enim exterminavit vinum.

   U vinu se nemoj junačiti, jer je mnoge oborilo vino.

                                                              Biblija, Sirah 31,25

3. Vino u bačvi muči, a u glavi buči.

                                      narodna  izreka

4. Vino u posudi miruje, a u pijancu luduje.

                                      narodna izreka

5. Vinum dementamet sapiientes.

   Vino i mudre pobudali.

                                   latinska izreka

6. Inter pocula non est dispuntandum.

   Kod čaše ne valja raspravljati.

                                        latinska izreka

7. In vino veritas.

   U vinu je istina.

                        latinska izreka

8. Veritas iam atributa vino est.

   Istinu već treba pripisati vinu.

                                Plinije Stariji /23.-79./

9. Plures crapula quam gladius.

   Više je ljudi ubilo piće nego mač.

                                                   latinska izreka

10. Vino daje nagu, ali oduzima pamet.

                                           narodna izreka.

11. Vino je odvažni govornik.

                                       narodna izreka

12. Vino sruši cara, kralja i mana.

                                      narodna izreka

13. Vino i stihovi – što stariji to vrjedniji.

                                          narodna izreka

14. Vino i nijemoga pretvori u slavuja.

                                              narodna izreka

14. Vino je prevrtljivac – najprije prijatelj a onda neprijatelj.

                                               narodna izreka

15. Vino stvara riječi, a riječi svađe.

                                            narodna izreka

16. Vino viče, a rakija trče.

                    narodna izreka

17. Dove regna il vino non regna il silenzio.

     Gdje vlada  vino, ne vlada tišina.

                           talijanska narodna poslovica

P. S.

Završit ćemo s još jednom mudrom koja nema veze s vinom, ali ima s životom:

   Znam koliko je sati, ali ne znam koje je vrijeme!