Mudre misli o zavisti

Zavist je jedna od sedam smrtnih grijeha. Evo nekoliko mudrih misli na tu temu (ljubomore, kivnosti, jala, mržnje…) da Vas u ovo kišno vrijeme malo razveseli.

 • Bolje da ti cijeli svijet zavidi, nego da te jedan čovjek žali.

                                                                                          nepoznat autor

 • Zavist živi u živima a umire u mrtvima.

                                                                   nepoznat autor

 • Zavidnik piše tuđa dobra olovkom, a svoja tušem i flomasterom.

                                                                          nepoznati autor

 • Zavist nikada ne odmara.

                                   narodna  izreka

 • Zavist vidi ružu, a ne i trnje.

                                            narodna izreka

 • Zavidnik vidi i ušima.

                                      narodna izreka

 • Zavist je prvorođena kći oholosti.

                                        nepoznati autor

 • Nijedna se strast u našem srcu ne ukorjenjuje kao zavist.

                                                                          nepoznati autor

 • Zavidnik sam nije veseo, niti drugom pravi veselje.

                                                                     nepoznati autor

 • Zavidnik ne može dopustiti da Božje sunce grije nad dobrima i zlima.

                                                                                      nepoznati autor

 • Zavidnik ne želi nikoga ispred sebe.

                                                             nepoznati autor

 • Zavist malenih zagorčava život velikih.

                                                           narodna izreka

 • Zavist nagriza ljudsko srce.

                                                  albanska narodna izreka

 • Zavist nije ništa drugo nego mržnja tuđe superiornosti.

                                            Paolo Montegazza /1831-1910/

 • Zavist rađa prevelika zla.

                                               narodna poslovica

 • Zavidnici jače osjećaju tuđe dobro  nego vlastito zlo.

                                                           narodna poslovica

 • Alienis delectari malis volupatis inhumana.

Naslađivati se tuđim nevoljama neljudska je naslada.

                                                                    latinska izreka

 • Culparum fontes sunt fastus ,liver et lira.

  Izvori grijeha su umišljenost, ljubomora i srdžba.

                                                                    latinska izreka

 • Zavidnik bi bio zadovoljan da ima jedno oko ,samo da njegov bližnji bude slijep.

                                                                                     narodna izreka

 • Zavist slijedi čovjeka do groba, ali u grob ne ulazi.

                                                                              narodna izreka

 • Zavist prijatelja gora je od mržnje neprijatelja.

                                                                             narodna izreka

 • Zavist je kao crv koji grize samo ono drvo u kojem raste.

                                                                             narodna izreka

 • Zavist i mržnja razorili su Jeruzalem,

                                                                      narodna izreka

 • Zavist je kao vjetar koji obara velika stabla,a pokraj grmova i živice samo proleti.

                                                                                              narodna izreka

     Evo za kraj jedna narodna koju često čujemo u našem narodu, a nema vezi sa zavisti:

ČOVJEK SNUJE A BOG ODLUČUJE!