Ponedjeljak , 15 srpnja 2024

Mudre misli o novcu

Evo nekoliko mudrih misli o novcu što ih čujemo u narodnim poslovicama i izrekama u Hrvatskoj i BiH:

1. NOVAC JE UZROK SVEGA ZLA.

2. NOVAC JE IZVOR MNOGIH ZALA, ALI JE IZVOR I MNOGIH DOBARA.

3. NOVAC JE TEŠKO ZARADITI ALI GA JE LAKO POTROŠITI.

4. NOVAC JE NAJMOĆNIJA STVAR NA SVIJETU.

5. NOVAC I ŽENE SU VLADARI ZEMLJE.

6. TKO POSUĐUJE PRIJATELJU NOVAC DVOSTRUKO GUBI / I PRIJATELJA I NOVAC/.

7. NOVAC JE NAGRADA ZA SVAKI POŠTENI  RAD.

8. NOVAC NE STVARA TOLIKO ISKRENIH PRIJATELJA KOLIKO PRAVIH NEPRIJATELJA.

9. NOVAC JE DVA PUTA PREBROJAVA.

    William Shakespeare /1564-1616/ o novcu će reći:

NE POSUĐUJ I NE DAJ NA POSUDBU NOVAC!