Nastavlja se modernizacija cesta

Županija splitsko-dalmatinska ulaže mnogo truda i novca u održavanje, obnovu, gradnju i rekonstrukciju lokalnih i županijskih cesta. U tu svrhu njihova uprava za ceste u 2022. godini na prihodovnoj i rashodovnoj strani uknjižila je iznos od 157,7 milijuna kuna.

Veliki dio tog novca uložen je i u ceste na području Imotske krajine.

Tim sredstvima ispunio se višedesetljetni san stanovnika Poboja, sela u općini Lokvičiči. U prošloj godini završeni su radovi na modernizaciji lokalne prometnice koja povezuje njihove zaseoke sa središtim Lokvičića i državnom cestom Imotski-Split.

Rekonstrukcija ceste odvijala se u dvije faze. Prva od D-60 do Bekavaca, a druga od Kusačića do Lokvičića.
Radilo se na proširenju kolnika, asfaltiranju te gradnji nogostupa, potpornih zidova i rasvjete. Pored toga na križanju u Centru sagrađen je kružni tok čime je osigurana veća sigunost i brži protok vozila.

Novac za moderizaciju ceste u punom profilu pored Županije osigurala je i Općina.

Ovaj zahvat osigurao je Pobojanima da iz svojih zaselaka brže i udobnije stignu do svojih radnih mjesta, škola i institucija u Imotskom, Splitu ili Zagrebu.

Osim u Lokvičicima u protekloj godini radilo se na kolniku kod Zelene katedrale u Prološcu Donjem. A završena je i cesta Golo brdo-Rake-Krstatice te ceste u Zmijavcima.
U općini Podbablje okončani su radovi na cesti od Grubina do Ivanbegovine.
Ulagalo se u projekte i na drugim dionica.

Županija će istim tempom nastaviti i u ovoj godini. Tako je za tu namjenu u svom proračunu za tekuću godinu planirala prihod i rashod u iznosu od 20,2 milijuna eura.

Od tog novca na području Imotske krajine financirat će se rekonstrukcija preostale dionice Studenci-Ričice, kao i cesta od Lovreća do Medova Doca.

Iz raspoloživih sredstava planiraju se radovi na cesti prema Nikolićima u Lovreću te na cesti u Podbablju Gornjem, kao i na drugim pravcima. (ak)