Nastavlja se projekt Aglomeracije Imotski vrijedan 16,6 milijuna eura

U prostorijama Gradske vijećnice u Imotskom, dana 12. 4. 2024., u okviru projekta „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI”, predstavnici komunalnog poduzeća Vodovod Imotske krajine d.o.o. potpisali su ugovor „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI – IZGRADNJA LINIJSKIH GRAĐEVINA; Grupa 1 – Područje 1 ‐ Kanalizacijska i vodoopskrbna mreže naselja Imotski”. Izvođač je zajednica ponuditelja AMM d.o.o. Vinkovci i Vodoprivreda Vinkovci d.d. Vrijednost ugovora bez PDV-a: 13.319.796,79 EUR, odnosno 16.649.745,99 EUR s PDV-om. Ugovorom predviđeno trajanje izvođenja svih radova je 25 mjeseci.

U okviru predmetnog ugovora izgradit će se 13.680 m gravitacijskih kolektora, 835 novih gravitacijskih kućnih priključaka kanalizacije, 70 novih tlačnih kućnih priključaka kanalizacije, 3 preljevne građevine, 1 pjeskolov-mastolov, 1 kišni retencijski bazen. Također, rekonstruirat će se 4.560 m mješovitih gravitacijskih kanala, 100 kućnih priključaka kanalizacija, 10.467 m postojećih vodoopskrbnih cjevovoda u koridoru planirane kanalizacije te 728 vodoopskrbnih kućnih priključaka.

Povodom potpisa ugovora gđa Mirela Jukić, direktorica komunalnog poduzeća Vodovod Imotske krajine d.o.o. nije krila zadovoljstvo zbog novih radova te je izjavila kako je riječ o iznimnom projektu čijom realizacijom „će se značajno unaprijediti kvaliteta života u Imotskoj krajini, odgovornije ćemo gospodariti resursima, a u konačnici privući će se nova ulaganja te ćemo tako ojačati i turističke kapacitete i generalno razvoj kraja. Stoga želim svima zahvaliti na sudjelovanju u realizaciji Projekta”.

Uz gđu Jukić, medijskoj konferenciji prisustvovali su g. Ivan Budalić, gradonačelnik Grada Imotskog koji je zahvalio Vladi Republike Hrvatske što su držali projekt Aglomeracije Imotski. Suradnja je bila na visini te su se riješili svi nastali problemi. Grad Imotski je na velikom dobitku, bilo u broju priključaka, metara mreže, bilo u sprječavanju gubitaka vode. Još jednom želim čestitati svim dionicima, a grad Imotski će svima biti na usluzi u realizaciji radova.

Na kraju je Generalni direktor Hrvatskih voda g. Zoran Đuroković naglasio da „vrijednost projekta Aglomeracije na području Imotske krajine ukupno 61 milijun EUR, od čega je 35 milijuna EUR bespovratnih europskih sredstava. Projekt ide k svome kraju i sve je ugovoreno, radovi na UPOV-u idu prema svom tijeku. Smanjit će se gubici vode, a značajno će se povećati priključenost na mrežu. Inače, na razini Splitsko-dalmatinske županije aktivno je 6 aglomeracija te je ukupno investirano preko 700 milijuna EUR iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te još 100 milijuna EUR od Vlade RH putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ta sredstva su utrošena za zdraviji i bolji život naših građana. Još jednom čestitke svim sudionicima u projektu“.