Nova imenovanja i premještaji svećenika

Splitsko-makarski nadbiskup mons. Dražen Kutleša objavio je dekrete o imenovanjima, odnosno razrješenju svećenika u pastoralu i ustanovama Nadbiskupije. Mi  ćemo ovdje spomenuti samo one koje se odnose na Imotski dekanat.

   Fra Kristijan Stipanović, dosadašnji župnik, gvardijan i dekan u Imotskom, imenuje se župnikom Župe Gospe od Zdravlja u Splitu, dekanom Katedralnog dekanata i nadbiskupovim povjerenikom za redovnice.

   Fra Zoran Kutleša imenuje se župnikom Župe Svetoga Franje Asiškog u Imotskom i dekanom Imotskog dekanata.

   Fra Ivo Rastočić imenuje se župnim vikarom u Župi Svetoga Franje Asiškoga u Imotskom.

   Don Miroslav Vidović ostaje župnik u Biorinama, gdje je u kratkom roku obnovio župnu kuću i crkvu, a razrješuje se s mjesta generalnog vikara Nadbiskupije.

   U ostalim župama Imotskog dekanata nije bilo personalnih promjena.