Obavijest poljoprivrednicima

Obilaskom terena vidljive su značajne štete od jučerašnje tuče.

Na vinovoj lozi šteta je na lišću, mladicama i na grožđu.

Preporuka je da se ide u zaštitu botriticidima (sredstva protiv truleži) u zoni grozdova (samo po grozdovima). Koristiti  botriticide koji imaju kraću karencu).

Moguće je obaviti zaštitu vinove loze bakrenim sredstvima koji imaju i fitosanitarnu ulogu (zalječenje rana).

Na višegodišnjim kulturama (voćke i masline) prvi tretman obaviti biostimulatorima a drugi tretman (nakon nekoliko  sati) sredstvima na bazi bakra.

Napomena:

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva

Ferdinand Puljić dipl. ing. agr.