Objave kandidatura

Objavu kandidature na lokalnim izborima na portalu Imotska krajina možete zatražiti na info@imotska-krajina.hr. Priložiti: tekst, pripadajuću fotografiju i dokaz o identitetu.