Općina Podbablje – javni poziv

Općina Podbablje
Drum 15, Drum 21260 Imotski
OIB 99326330899

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), te članaka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se
JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje su predmet postupka ili graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena komunalna infrastruktura – groblje Svete Ane u naselju Poljice na k.č. *377, *378, 7779, 7780, 7781, 7782, 7598 i 9405 u k.o. POLJICA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.
Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao neotuđivo vlasništvo Općine Podbablje.
Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će tvrtka progea d.o.o., Kipara Meštrovića 10, 21300 Makarska.
Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 30. kolovoza 2022. godine (utorak) u vremenu od 09,00 do 10,00 sati prostorijama Općine Podbablje, Drum 15, Drum 21260 Imotski.