Općini Lovreć više od 7,5 milijuna kuna iz Europskih fondova

Općini Lovreć odobren je prvi veliki europski projekt u sklopu mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” koji je bio raspisan u sklopu Mjere 7 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Danas (23. ožujka 2022. godine) sam u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu potpisao Ugovor o financiranju u visini od 7.515.600,00 kuna s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Nikolići.Ovim projektom Općina Lovreć doprinijet će stvaranju osnovnih preduvjeta za ostanak i povratak mladih obitelji na područje Općine – naglasio je načelnik Petar Petričević!

Na ovaj poziv, u sektoru dječjih vrtića, prijavilo se ukupno 108 gradova i općina, a Općina Lovreć jedna je od 14 jedinica lokalne samouprave čija je projektna prijava odobrena.

Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u pripremi projekta i u samoj aplikaciji na Natječaj koja je podnesena 29. rujna 2021. godine – naglasio je načelnik Petričević.