Ponedjeljak , 15 srpnja 2024

Podbacio urod maslina

Ovih dana su i imotski maslinari počeli s berbom maslina. Nisu zadovoljni .Procjene stručnjaka na nivou Dalmacije ili Hercegovine govore da je to tek 20 posto prošlogodišnjeg uroda! Za dobrih maslinarskih godina kao što je bilo i prošle godina  znalo se ubrati preko sto tona maslina te proizvesti od 10-15 tisuća tisuća ekstra djevičanskog ulja. Prošle godine dolazili su maslinari iz Primorja u jedan maslinik iz Donjih Vinjana  da vide kako su dobro rodile! Bilo je stabala koje su dale i po 50 kilograma ! Nekoliko imotskih maslinara dobivalo je i nagrade za svoje ulje!

    Ove godine zbog  niskih temperatura u vrijeme cvatnje te dugog sušnog ljeta , podbacio je urod.U Donjim Vinjanima štetu je napravila i tuča. Ima stabala koje nemaju nikakvog uroda! Najviše maslina na imotskom području ima u Rastovcu, u srcu Biokova! U zadnjih desetak godina podignuto    je dosta novih maslinika  a masline se  prerađuju se u makarskim uljarama. Najviše maslina posađeno je u Kamenmostu, Donjim Vinjanima, Donjem Prološcu ,Cisti Provo te Lovreću. Pretpostavlja se da na imotskom području ima od 15-20 000 stabala  maslina, najviše sorte oblica.

     Za primjetit je  da dosta vinogradara sadi masline s obrazloženjem da  je puno lakše raditi a zarada je puno veća. Primjerice, trentno litra maslinova ulja košta oko 100 kuna i dosta se traži.

     Svakako i za turizam i turističku ponudu  biti će važno da imamo domaće maslinovo ulje!