Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Imotskog

U periodu od 6. rujna do 13. rujna održat će se ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Imotskog, a uvid je moguć na mrežnoj stranici Grada ili u Gradskoj vijećnici Grada Imotskog u periodu od 9 do 13 sati. Javno izlaganje će se održati 12. rujna 2023. godine u 11.

Na ponovnoj javnoj raspravi mogu se podnositi mišljenja, prijedlozi i primjedbe samo u vezi s dijelovima prijedloga Prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Konačno izvješće o javnoj raspravi koja se održala u periodu od 20. rujna do 20. listopada 2022. godine dostupno je na mrežnoj stranici Grada Imotskog na poveznici: Izvješće o javnoj raspravi PPU Grada Imotskog.