Nedjelja , 10 prosinca 2023

PRESTALO JE ZVONITI ŠKOLSKO ZVONO U RIČICAMA

Župa svetog Ivana iz Ričica nakon proslave svoga župnog blagdana tradicijski objavi novi broj svoga župnog lista s nizom zanimljivih tekstova. Prenosimo tekst o zatvaranju škole u Ričicama:

Rujan, 2022., započela je nova školska godina 2022./2023. Dok u drugim školama odjekuju dječji glasovi, a zvono poziva u razred, u školi u Ričicama tišina, muk… Ni jedno dijete nije se upisalo, tužno je školsko zvono ostalo po strani. Selom odjekuje ZATVARA SE ŠKOLA. Prije zatvaranja u šk. god. 2021./2022. bila su upisana tri učenika: ANĐELA DUJMOVIĆ, 3. raz.; LAURA PAVIĆ, 3. raz.; STJEPAN DUJMOVIĆ, 4. raz.

Budući je Stjepan završio 4. raz. obitelj Dujmović seli u Imotski. Odlaskom malih Dujmovića u Imotski, ostala je samo Laura Pavić, koja sada pohađa 4. raz. u Prološcu.

Prikazat ćemo kratak prikaz povijesti škole u Ričicama:

Još davne 1864. god. fra Anđeo Udiljak poučavao je male Ričičane. Godine 1872. don Bariša Grgić otvara prvu pomoćnu školu u Ričicama, ista radi do 26. svibnja 1875. godine. 1893. god. don Marin Škarica otvara pomoćnu školu uz obećanje državnih vlasti o otvaranju redovite škole.

1935. god. Ričičani samoinicijativno započinju gradnju škole.

1941. god. završavaju se radovi i otvara četverogodišnja škola.

Šk. god. 1960./1961. otvara se šestogodišnja škola s 204 učenika.

Od 1975. do 1978. god. na katu škole izgrađene su dvije učionice i dva stana za učitelje, i napokon otvorena osmogodišnja škola, 93 učenika u 8 razreda.

Šk. god. 2018./2019. prestaje s radom osmogodišnja i nastavlja četverogodišnja škola, 3 učenika.

Prikaz desetogodišnjeg broja učenika u Ričicama:

           Šk. god. 1953./54……………………………. 125 učenika u 4 razreda

                         1960./61.  …………………………. 204 učenika u  6 razreda

                         1970./71.  …………………………. 223 učenika  u 6 razreda

                         1980./81.  …………………………  104 učenika u 8 razreda

                         1990./91.  ………………………….   24 učenika u 8 razreda

                         2000./01. …………………………..     8 učenika u 8 razreda

                         2010./11. ………………………….    18 učenika u 8 razreda

                         2020./21.   …………………………     4 učenika u 4 razreda

    Šk. god. 2022./2023. ……………………0

Razvidan je rast broja učenika do 1971. godine. Prosjek učenika u razredu je 35.

Odnos politike prema selu, gradnja brane, svjetla tuđih gradova i želja za „boljim“ životom uvjetovali su iseljavanje i time pad broja učenika.

1987. god. izgrađena je BRANA RIČICE, a iste godine upisano je 55 % manje učenika, tj. 1986/87. 43 učenika, a 1987/88. 21 učenik. Čak za trećinu smanjen je broj stanovnika na popisu 1981. god.  Bilo je 1077 stanovnika. A 1990. god. 734 stanovnika, 334 manje. I TO GOVORI O DOBROBITI BRANE.

Ponovnim rođenjem Hrvatske države nismo uspjeli zaustaviti iseljavanje i pad broja učenika, od šk. god. 1990./91. s 24 učenika do 2020./2023. – ni jedan!

Zvono u paučini a ključ u bravi.

                                                                       Miroslav  Budimir

Ričice, 2023. god.