Ponedjeljak , 15 srpnja 2024

Stihovi Danice Bartulović

MORAMO I MOŽEMO

Iznebuha najali iz šuma

isprsili se nasred druma,

podivljali vučji čopori,

čeljad hrvatsku prepali,

nasrnuli.

Putove zemaljske i morske prepriječili,

tenkovi livadama travu gnječili,

topovi i mitraljezi brečali.

Ma kuda ćemo,

kamo nesretni rode,

preko kojeg mosta

preko koje vode?

U čije će gnijezdo ptica,

kamo će srnica,

starac koji se štapom štapa

i bolesna starica.

Majka s djetetom u naručju

i trudnica.

U muku,

u tugu,

u progonstvo,

u koncentracijske logore,

u grobove.

Rode,

nitko nam neće dati

ni čašu vode.

Naša snaga morat će

protiv vuka i otrovnog pauka.

Protiv pakla,

protiv sotonskog pečata i zakovanosti.

Ta jadni kako ćemo,

i je li to moguće?

Srce malj kovački žestoko tuče.

Moramo i možemo.

                                                                                          Danica Bartulović