Priprema i sadnja krumpira

Prošla je godina bila izuzetno sušna s visokim temperaturama te malo oborina.To je bio glavni razlog da je urod krumpira bio prepolovljen.

Osim toga i hladno vrijeme, odnosno mrazevi u travnju u zadnjih nekoliko godina čine štetu našim povrtlarima. Ipak, radit se i saditi mora. Ako ne zbog drugih onda zbog nas samih da imamo svoje povrće. Trenutno je cijena krumpira oko 6 kuna a neki predviđaju da bi mogla samo rasti.

    Zato su naši povrtlari počeli s priprenom tla te kupnjom sjemenskog krumpira. Imoćani uglavnom sade rane sorte kao što su adora,jerla,courage,liseta i red scarlet.Cijene su oko 15 posto više nego prošle godine dok su najviše poskupjela dušična gnojiva, čak 100 posto.

      Kolike će površine biti posađene teško je reći ali će biti više nego prošlih godina!

     Zbog malih ili nikakvih zaliha krumpira ove će godine sadnja početi ranije, iako se uvijek plašimo travanjskog mraza.

     Suho vrijeme idealno je za  rezidbu vinove loze i voćaka!