Raspisan novi javni poziv za gradnju GP Osoje

Uprava za neizravno oporezivanje BiH je raspisala novi Javni poziv za izvođenje radova na izgradnji Graničnog prijelaza Osoje. Procjenjena vrijednost radova iznosi 4.270.000 KM bez PDV-a, a predviđeni rok dovršetka izgradnje je 360 dana.

Predviđena je između ostalog izgradnja objekata za policiju , carinu, špediciju i inspekciju, osam jednostranih tipskih kontrolnih kabina za putnički promet, dvije dvostrane kabine za teretni promet, nadstrešnice s kontrolnom zonom te sanitarni čvorovi. Prema idejnom nacrtu ovaj GP bi trebao sadržavati i po dvije ulazne i dvije izlazne trake za promet putničkih motornih vozila i autobusa te dvije za teretna motorna vozila.

Prethodno je Općina Posušje riješila sve imovinsko pravne odnose vezane za zemljište na kojem će se se izvršiti rekonstrukcija GP Osoje. Postojeće rješenje koje uz manje izmjene datira s početka devedesetih godina prošlog stoljeća odavno ne može adekvatno odgovoriti priljevu vozila te se zbog toga neminovno, pogotovo u ljetnim mjesecima, stvaraju kilometarske kolone s čekanjima na prelazak granice i više sati. Ovakva situacija šteti i posuškom gospodarstvu , s obzirom da uvršten je u one granične prijelaze koji su osim za promet putnika, predviđeni i za promet dobara.

Završetkom radova na rekonstrukciji GP Osoje ova problematika bi trebala postati stvar prošlosti, a nesmetano prometovanje svakako će pogodovati boljoj povezanosti s Republikom Hrvatskom, odnosno Eurposkom unijom, daljnjem razvoju lokalnog gospodarstva pa i razvoju turističkog sektora.