Otvorenje izložbe (Foto Sveučilišna galerija Mostar)

Retrospektivna izložba Krune Bošnjaka u Mostaru

Do 18. lipnja u Sveučilišnoj galeriji u kampusu Rodoč u Mostaru može se pogledati velika izložba skulptura i slika akademskog kipara i profesora Krune Bošnjaka pod nazivom „Retrospektiva 1966.-2020.“, koja je otvorena 21. travnja 2023. To je deseta izložba u toj Galeriji koja je utemeljena 2020. godine.

Izložene su 64 skulpture i 38 slika i crteža sa sakralnim i svjetovnim motivima koje daju cjeloviti pregled Bošnjakovog stvaralaštva tijekom 55 godina, gradeči svoj umjetnički iskaz uglavim u figuraciji i malim formatima. Bošnjak stvara s naglašenim lirskim nabojem, tako je objavio i zbirku zavičajnih stihova. Izlagao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama, autorom je više od dvadeset javnih spomenika u Hrvatskoj i u svijetu, a među zadnjima je lani postavljen brončani kip Gospe od Puta u rodnom Lovreću. U Bošnjakovu su zagrebačkom ateljeu i mali portreti i skulpture brojnih naših poznatih umjetnika i političara koji su predloškom za njihove moguće javne spomenike.

„Zajednička osobina većine njegovih djela je neposrednost; planirane i studiozno izvedene skulpture djeluju kao da su nastale u dahu. Njihova masa ostavlja dojam da je nikla na najprirodniji način, samosvojno, bez napora i da ne postoji nijedan drugi oblik kojega treba zauzeti od onoga koji im je dao njihov tvorac. Bošnjakovi portreti poznati su po svojim izražajnim kvalitetama koje hvataju bit osobnosti i emocija njegovih subjekata. Njegova portretna skulptura cijeni emocionalni i psihološki izraz više od fizičke točnosti i nastoji prenijeti unutarnja iskustva i emocije subjekta na instinktivan i izravan način.“ – piše u katalogu izložbe voditelj Sveučilišne galerije i povjesničar umjetnosti Marin Ivanović, koji je na otvorenju istaknuo da moderno hrvatsko kiparstvo povezuje luk od figurativnosti Ivana Meštrovića i Krune Bošnjaka do apstrakcija Vojina Bakića, primijetivši da iz njegovih skulptura zrači dinamika i ekspresivnost te da je u njima prvi uspio ucijepiti onaj “slikarski sfumato” (magličavost).

Kustos izložbe je Vladimir Filipović. O izložbi i autoru na otvorenju su govorili kipareva kći Anđelka Štrajher te njegov učenik pomoćnik rektora akademski kipar Stjepan Skoko, a izložbu je otvorio mostarski rektor Zoran Tomić.

Bošnjakovi radovi, osobito crteži imaju i karikaturistička obilježja, slična satiričnim radovima francuskog slikara Honoréa Daumiera. Tako je u ciklusu “Saborske klupe” skicirao neke svoje kolege dok je bio zastupnikom u Hrvatskom državnom saboru devedesetih godina prošlog stoljeća.