Sanacija fasade na zgradi OŠ “Studenci”

Dana 10. listopada 2022. započela je sanacija fasade na zgradi Osnovne škole STUDENCI iz Studenaca. Sanaciju fasade potrebno je napraviti zbog vlage koja prodire u učionice i starosti postojeće fasade koja je postala porozna uslijed dugotrajnih kiša.

Na istočnom i zapadnom dijelu fasade izmijenit će se postojeća betonska fasada, a na južnom kamenom pročelju izvest će se zaštita kamenog pročelja, obraditi betonske igle oko prozora, postaviti nove kotnelajsne i nove klupice.

Radove izvodi građevinska firma WERDEN d.o.o. iz Dugopolja koja prema ugovoru ima rok do polovice studenoga završiti radove.

Sredstva za izvođenje radova osigurala je Splitsko-dalmatinska županije preko javnog poziva prijava školskih programa i potreba.