Širit će se groblje kod crkvi sv. Ante i sv. Roka u župi Vinjani

Na sinošnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Imotskog rečeno je da će se uskoro širiti i groblja kod Svetoga Ante i Svetoga Roka u župi Vinjani. Kod Svetoga Ante neće biti nikakvih problema imovinsko-pravne prirode jer postoji teren koji je u vlasništvu Župe Vinjani. Gradonačelnik Ivan Budalić je obavio razgovor sa splitskim nadbiskupom monsinjorom Draženom Kutlešom koji treba dati svoj pristanak. Što se tiče groblja kod Svetoga Roka tu širenje onemogućuju dvije županijske ceste, a okolni tereni su u privatnom vlasništvu Tolića i Dujmušića. Tu će biti još razgovora sa zainteresiranim stranama. U groblju Gospe od Anđela u Imotskom ostalo je vrlo malo terena za nova grobna mjesta. Tu se sada grade 124 grobna mjesta a bit će i određeni broj u zidu, tj. policama. Za buduće širenje ovoga groblja ostalo je dakle vrlo malo mjesta pa će se potražiti druga lokacija na području Grada Imotskoga.