Utorak , 27 veljače 2024

Slab urod aronije

Suša je ostavila posljedice na sve poljodjelske kulture. One višegodišnje kao što su voćke i vinova loza nekako su se odhrvale. Prije nekoliko godina počela se saditi i aronija. Svega je nekoliko proizvođača a najveću plantažu na imotskom području ima Ante Perković iz Aržana.

– Tako je. Imam nasad aronije na dva hektra. Obje ove godine od kada sam posadio aroniju bile su sušne zato je i urod podbacio. Nadao sam se dobrom urodu da su bili normalni hidrološki uvjeti i da je bilo više padalina… Najviše nade polažem u mjere Splitsko-dalmatinske županije vezane uz navodnjavanje, odnosno pravljenje bušotina. Aronija je najzdravija biljka. Od nje se mogu napraviti ukusni sokovi i niz napitaja do prestižnih likera. Sve mi je to u planu. Koliko ću u tome uspjeti pokazat će vrijeme. Namjera mi je kupiti i stroj za branje aronije. Sada sve radim ručno.

   Ante Perković proizvodi i kvalitetni namještaj te zapošljava petnaestak ljudi. Puno za imotske prilike, posebno za Aržano.