Utorak , 28 studenoga 2023

Stihovi Carmen Vrljičak

TVOJ HRABRI PRIJATELJ 

Tvoj voljeni rođak

onaj koji se radovao zbog Tebe

već u utrobi svoje majke

u mračnoj je ćeliji

u hladnoj tamnici

hrabri tvoj Ivan

usprostavio se vladaru

zna da će umrijeti jer je rekao istinu

također je u tome Ivan tvoj preteča

sin Elisabetin kao što si Ti sin Marijin

Herod je jadan čovjek

sin svoje požude

Ivan u svojoj mračnoj ćeliji

samo pita je li sve to istina

slijepi vide, kljasti ustaju

šalješ ih da mu kažu

zna da će se suočiti s užasnim trenutkom

tražile su njegovu glavu

ponovno je znao da si Ti Mesija

kako je to oduvijek znao

kako je to znao dok još nije ugledao svjetlo dana

ali je već vidio Tvoje svjetlo

gubavci su opet novi pričaju mu njegovi učenici

i Ti ćeš umrijeti jer si donio Istinu

ali sad se ipak radujemo

jer je Božić.

Božić, 2022.

Carmen Vrljičak