Stihovi: DIVLJI KONJI

DIVLJI KONJI
Ako odjeneš kilt
puno će se rojeva rojiti
u različitim regijama moga mozga
i sigurna sam
da ih je nemoguće 

sve držati za uzde

Ima u meni krvi vrele
na stražnje se noge propinje
i poput divljeg konja
slobodnog na kupreškom polju grivu mrsi s nebom
ržući
šireći nozdrve i pore
pune pare 

Senka Slivar