Stihovi: NIKUDA NE ŽURIM

NIKUDA NE ŽURIM
U jesenja, kišna,
maglovita jutra,
topim se uz tebe
poput mekog putra.
Postajem ko pjena
izmuzenog mlijeka,
ti si prazan lončić
što ga toplog čeka.
Mirišeš me,
kušaš,
mjehuriće piriš,
gutneš,
pa staneš,
sav se uznemiriš.
A
ja se pjenušam,
niz bradu ti curim,
lagano kliznem
i
nikuda ne žurim.

Senka Slivar