Sušenje mesa

   Oduvijek su Imoćani sušili meso na buri te dimu od bjelogoričnih drva. Naravno, uvijek se gleda da to budu debela drva, suha i najmanje godinu dana od sječe.

    U novije vrijeme zabilježili smo sušenje mesa na suhoj bukovoj pilotini, što je puno jednostavnije i jeftinije. Kako to izgleda pogledajte na našem videu: