Utorak , 28 studenoga 2023

Sutra sanacija puknute cijevi kod Vukadinovića

Iz Vodovoda Imotske krajine stiže obavijest: Zbog novonastalih i nepredviđenih okolnosti, radove na sanaciji puknuća vodovodne cijevi u GLAVINI DONJOJ kod “Vukadinovića” odgađamo za srijedu 07.09.2022. g. Ovim putem Vas također obavještavamo da se potrošači, tijekom same sanacije puknuća, za vlastite potrebe mogu opskrbiti pitkom vodom preko hidranta u sklopu crpne stanice Opačac.

Vodovod Imotske krajine d.o.o., TEHNIČKA SLUŽBA