Trajna karitativna akcija “Antin 13”

U petak, 13. listopada od 8:30 do 12 podjela paketa u sklopu trajne karitativne akcije „Antin 13.“.
Ako želite pridonijeti ovoj humanitarnoj akciji možete to učiniti na više načina. Možete donirati hranu i higijenske potrepštine te je donijeti u župni ured. Možete pomoći i putem novčanih priloga koje možete donijeti u župni ured ili uplatiti na žiro račun samostana s naznakom “Antin 13.”.
Kodove za uplatu internet bankarstvom možete naći na našim plakatima i letcima te na facebook i web stranici samostana.