Ponedjeljak , 15 srpnja 2024

U Cisti Velikoj uzgajaju magarice

Filip Vujica iz Ciste Velike 2016. je utemeljio farmu domaćih životinja koja je danas među većim u Dalmatinskoj zagori. Na farmi se danas uzgaja više od stotinu ovaca, koza i krava, a najviše magarica, koje daju ljekovito mlijeko. Uzgaja se i Jersey krava, to je mala britanska pasmina koja daje kvalitetno masno mlijeko pogodno za proizvodnju sira. Farma nudi i stajsko gnojivo za poljoprivredu.

O osjemenjivanju tih krava brine veterinarski tim s dr. veterine Jerkom Bošnjakom na čelu. Vlasnici farme imaju pune ruke posla i nisu zainteresirani za razgovore s medijima, a mi im želimo puno uspjeha u uzgoju stoke i proizvodnji domaće hrane.

Evo nekoliko fotografija s Facebook stranice te farme za nabavku magarećeg mlijeka.