Ponedjeljak , 15 srpnja 2024

U Imotskom najviše djece i mladih – 24,6 posto

Objavljeni su podaci Državnog zavoda za statistiku o dobnoj strukturi u hrvatskim gradovima koji još jednom potvrđuju trend starenja Hrvatske. Prosječna globalna dob na zemlji je 31 godina, prosječna dob u Europi je 43 godine, a u hrvatskim gradovima je 45,1 godina.

Solin i Imotski najmlađi su gradovi u zemlji gleda li se dobna struktura stanovništva, jedina su to dva grada u kojima je starost stanovništva u prosjeku niža od 40 godina. Prosjek godina u Solinu je 39,4, a Imotskom 40. Treći najmlađi grad je Metković s prosjekom godina 40,9, zatim Dugo Selo čiji stanovnici su u prosjeku napunili 41, te Kaštela sa 41,9 godina, prenosi portal Gradonačelnik.hr.

Među 10 gradova s najmlađim stanovništvom u zemlji su još Sinj – 42,1, Pregrada – 42,5, Trilj – 42,6 te Sveta Nedelja i Donja Stubica u kojima prosječna dob stanovnika iznosi 42,7 godina. 

Što se tiče udjela djece i mladih u populaciji, poredak vodećih sličan je, naravno, kao i kad je u pitanju prosječna dob, samo su ovaj put Solin i Imotski zamijenili pozicije. Imotski, tako, ima najveći udio djece i mladih, od 0 do 19 godina – 24,6 posto, a Solin 24,1 posto. Slijedi Metković u kojemu je 23,5 posto djece i mladih, u Dugom Selu ih je 22,9 posto, Kaštelima 21,9, Murskom Središću 21,8, a Biogradu na Moru 21,7 posto. Među gradovima s najviše djece i mladih su još Đurđevac, tamo ih je 21,4 posto, Vinkovci gdje ih je 21,4 posto, te Trilj, Čakovec i Vrgorac u kojima je 21,1 posto djece i mladih do 19 godina. Ukupno gledajući, samo 34 grada u zemlji imaju udio djece i mladih do 19 godina veći od 20 posto.

Koliko smo već stara nacija najbolje govore poražavajući podaci o indeksu starenja i koeficijentu starosti. Naime, indeks starenja jest postotni udio osoba u dobi od  60 i više godina u odnosu na broj osoba u dobi 0 – 19 godina. Indeks veći od 40 posto pokazuje da stanovništvo određenog područja kontinuirano stari. U Hrvatskoj, Solin, kao najmlađi i demografski najprosperitetniji grad ima indeks – 89,1.